Flipping Tweede Wereldoorlog
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Ga zelf op zoek naar de woorden die je moet invullen in de woordzoeker.

 

Antwoordblad

Adolf Hitler is in 1889 geboren in Oosten-rijk. Hitler wilde graag kunstenaar worden, maar hij werd op de kunstacade-mie afgewezen. Na de Eerste Wereld-oorlog richtte hij de politieke partij de NSDAP op. De leden van die partij noem-den zich nazi’s. Hitler werd hun leider (Führer). In 1932 greep Hitler de macht bij verkiezingen en in 1933 werd hij kan-selier, de machtigste man van het land.


Anton Mussert was de leider van de NSB, een partij die leek op de NSDAP van Hitler en het met die ideeën eens was. Nederlanders die zich bij deze partij aansloten en meehielpen met de Duitsers werden landverraders genoemd. De NSB had ook een jeugdafdeling: de Jeugdstorm, net zoals de Hitlerjugend in Duitsland. Na de bevrijding namen veel Nederlanders wraak op de landverraders.


In februari 1941 is er een fikse vechtpartij op het Waterlooplein in Amsterdam tussen voor- en tegenstanders van de Duitsers. Als straf worden 425 Joodse mannen opgepakt en afgevoerd naar kamp Mauthausen in Oostenrijk, waar ze binnen korte tijd allemaal stierven. Als protest tegen deze razzia gingen Amsterdammers in staking. Deze staking kennen we nu nog als de ‘Februaristaking’.


(Advertentie)

Gelukkig waren er mensen die in het Verzet zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met gevaar voor eigen leven dwarsboomden zij de Duitsers door telefoonlijnen te saboteren, spoorlijnen op te blazen, te spioneren, enz. Maar ook bij het helpen onderduiken van Joden, vervalsen van persoonsbewijzen, overvallen op distributiekantoren en verzetskrantjes rond te brengen.


Op 6 juni 1944 landden tienduizenden geallieerde soldaten op de Franse kust. Deze dag was heel goed voorbereid en ging de geschiedenisboeken in als D-day. Maar de geallieerden kregen hevig verzet van de Duitsers, die zich in bunkers had-den ingegraven. Het kostte vele soldaten het leven, maar ze kwamen erdoor! De bevrijding van Europa kon beginnen, maar het zou niet zonder slag of stoot gaan.


In april 1945, na de hongerwinter, rukten geallieerde troepen weer op in ons land. Als eerste werden het oosten en het noorden bevrijd. Op 5 mei 1945 gaven de Duitse troepen zich officieel over tijdens besprekingen in Hotel de Wereld in Wageningen. Hier werd onze vrede getekend. Ieder jaar vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Op 4 mei om 20.00 uur is het Dodenherdenking.


(Advertentie)

Download de woordzoeker, kruiswoordpuzzel of andere puzzel van deze Flipping-pagina.
De afbeeldingen die je op deze Flipping-pagina ziet, kun je omdraaien door erop te klikken.
In de tekst kom je woorden tegen, die je ook kunt vinden in de puzzel die je gedownload hebt. Bij een woordzoeker lees je een zin als je alle woorden hebt ingevuld.
Voor je juf of meester is er ook een antwoordblad 


Toen op 10 mei 1940 Hitler met zijn leger ons land binnenviel, hebben onze soldaten dapper gevochten. Maar ze moesten het doen met verouderde tanks en geweren en waren niet opgewassen tegen het moderne leger van de Duitsers. Omdat de soldaten zich bleven verzetten en Nederland weigerde zich over te geven, liet Hitler de stad Rotterdam bombar-deren. Daarna gaf Nederland zich over.


In 1942 wordt Nederlands-Indië veroverd door de Japanners. Nederlanders en andere Europeanen worden gevangen gezet in speciale Japanse kampen: zoge-naamde ‘Jappenkampen’. De Japanners behandelen de mensen erg wreed. Duizenden zijn gestorven. De oorlog in Nederlands-Indië duurde tot augustus 1945. Toen pas gaf Japan zich over na atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.


(Advertentie)

Eén van de meest bekende mensen, van de miljoenen die de dood vonden in de Tweede Wereldoorlog, is misschien wel het Joodse meisje Anne Frank. De familie Frank heeft ondergedoken gezeten in het Achterhuis in Amsterdam en zijn in 1942 verraden. Anne, haar zus Margot en hun moeder zijn uiteindelijk in concentratie-kampen gestorven. Haar dagboek maakte Anne Frank wereldberoemd.


Nederlandse mannen moesten in de Tweede Wereldoorlog vaak gaan werken in Duitse steden in de oorlogsindustrie. Veel mannen doken onder. Maar ook veel Joodse mensen doken onder om niet te worden opgepakt. Ze zaten op zolders, in geheime bergplaatsen, in holen in het bos en op veel meer plekken. Veel mensen zijn verraden door anderen, die een beloning van de Duitsers kregen.


In het najaar van 1944 bedachten de geallieerden een gedurfd plan: Operatie ‘Market Garden’. Duizenden geallieerde parachutisten werden in vijandelijk gebied gedropt. Ze moesten in één keer alle bruggen over de grote rivieren, de Maas, Waal en Rijn, veroveren en verdedigen. En stand houden tot vanuit het zuiden het invasieleger was opgerukt om hen te helpen. Helaas bleek de Rijnbrug bij Arnhem ‘een brug te ver’.


(Advertentie)
(Advertentie)

Hilter had een ontzettende haat tegen de Joden. In zijn ogen waren zij de schuld van alle ellende in Duitsland. Hij vond dat alle Joden gedood moesten worden. Toen hij veel landen in Europa had veroverd, werden de Joden eerst onderdrukt en gediscrimineerd. Later werden ze massaal weggevoerd en in vernietigingskampen vermoord. Ruim 6 miljoen Joden vonden de dood.


De Joden werden geconfronteerd met steeds meer anti-Joodse maatregelen:       Ÿ autorijden verboden Ÿ bioscoop verboden Ÿ vissen verboden Ÿ fietsen verboden Ÿ schuilkelder verboden Ÿ aparte scholen voor kinderen Ÿ sporten verboden Ÿ dierentuin verboden Ÿ registratie verplicht Ÿ Jodenster dragen is verplicht, enz. Ook moesten ze vanaf 1941 hun geld en bezit inleveren.


Duizenden Joden zijn naar het concentratiekamp ‘Auschwitz’ getrans-porteerd. De nazi's bepaalden wie mocht blijven leven en wie er dood moest. Oude en zieke mensen werden meteen naar de gaskamer gestuurd. Zwangere vrouwen, kleine kinderen en gehandicapten ook. Het afvoeren van de Joden naar vernietigingskampen om te worden gedood wordt de ‘Holocaust’ genoemd.


Om iedereen genoeg te eten te kunnen geven en geen gebrek aan grondstoffen (bijvoorbeeld kolen), werden voedselbon-nen uitgegeven. Met zo’n bon konden mensen dan bijv. 1 pak suiker kopen, of een kilo aardappelen. Omdat onderduikers geen bonnen kregen, werd door het verzet vaak overvallen gepleegd. Zo’n overval op een distributiekantoor was levensgevaar-lijk. Werd gepakt, dan werd je gedood.


In 1944 was het zuiden van Nederland al bevrijd, maar voor het westen van het land brak de Hongerwinter van ’44-’45 aan. De mensen hadden haast niets te eten en voedden zich soms met tulpenbollen. Velen probeerden bij de boeren in de omgeving voedsel te krijgen en ruilden vaak hun sieraden. Dit waren de ‘Hongertochten.’ Vele duizenden mensen kwamen om van de honger.